Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian osa-alue jossa kuntoutuminen tapahtuu kehon ja mielen yhteyttä vahvistamalla. Esimerkiksi ahdistus,stressi,masennus ja kipu ovat erilaisten fysiologisten yhteyksien kautta sekä kehossa että mielessä.

Psykofyysisessä fysioterapiassa ihmistä ohjataan ymmärtämään kehonsa tuntemuksia ja tunnistamaan tunteiden, ajatusten ja kehon välisiä yhteyksiä. Itsensä oivaltaminen uudella tavalla, tiedostamalla kehollisia tuntemuksia, auttaa ihmistä löytämään kehollisia itsesäätelykeinoja rentoutumiseen, stressin säätelyyn, kipujen hallintaan ja tuhteiden tasapainottamiseen.

Psykofyysinen fysioterapia koostuu kehotietoisuusharjoituksista, hengitysharjoituksista, rentoutusharjoituksista ja kehonhahmotusharjoituksista tarvittaessa yhdistettynä perinteiseen fysioterapiaan.

Kaikki harjoitukset johtavat sinua askel askeleelta kohti parempaa itsesäätelyä ja toimintakykyä kehossa ja mielessä

Psykofyysinen fysioterapia ja kehotietoisuus

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian osa-alue jossa kuntoutuminen tapahtuu kehon ja mielen yhteyttä vahvistamalla. Esimerkiksi ahdistus,stressi,masennus ja kipu ovat erilaisten fysiologisten yhteyksien kautta sekä kehossa että mielessä.

Psykofyysisessä fysioterapiassa ihmistä ohjataan ymmärtämään kehonsa tuntemuksia ja tunnistamaan tunteiden, ajatusten ja kehon välisiä yhteyksiä. Itsensä oivaltaminen uudella tavalla, tiedostamalla kehollisia tuntemuksia, auttaa ihmistä löytämään kehollisia itsesäätelykeinoja rentoutumiseen, stressin säätelyyn, kipujen hallintaan ja tuhteiden tasapainottamiseen.

Psykofyysinen fysioterapia koostuu kehotietoisuusharjoituksista, hengitysharjoituksista, rentoutusharjoituksista ja kehonhahmotusharjoituksista tarvittaessa yhdistettynä perinteiseen fysioterapiaan.

Kaikki harjoitukset johtavat sinua askel askeleelta kohti parempaa itsesäätelyä ja toimintakykyä kehossa ja mielessä